E-TİCARET SATIŞ VE TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR
Bir tarafta Küçükbakkalköy Mahallesi Defne Sokak No: 1/176 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan Kozyatağı Vergi Dairesine 6230458383 no ile kayıtlı MTL Giyim Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi ( SAFİRAN ZEYTİNYAĞI ) ile
……………………………………………………………………………… adresinde bulunan …………………………….Vergi Dairesine ………
……………. No ile kayıtlı ………………………………………. aşağıda yazılı hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

a. MTL Giyim Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi  iletişim bilgileri: Telefon No: 0 555 051 53 09 E-posta adresi: bilgi@safiranzeytinyagi.shop
b. ………….  iletişim bilgileri:
Telefon No: …………………….   Faks No: ………………………………………………
E-posta adresi: ………………………………

2- TANIMLAR
İşbu sözleşmede bahsi geçen;
a. MTL Giyim Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi  kısaca SAFİRAN ZEYTİNYAĞI,
b. ………………………………………………………. kısaca MÜŞTERİ,
c. Sözleşmeye konu olan ve MTL Giyim Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi  tarafından satışı yapılmakta veya yapılacak olan ürünler kısaca ÜRÜNLER,

d. MTL Giyim Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından internet ortamı üzerinde işletilmekte olan https://safiranzeytinyagi.shop adlı e-ticaret sitesi kısaca SİTE olarak adlandırılmıştır.

3. KONU
a. MÜŞTERİ’nin SİTE’den satın aldığı ÜRÜNLER’i kendi nam ve hesabına kullanması, tüketmesi veya üçüncü kişilere satışı ile satış sonrası hizmetlerine ilişkin şartların belirlenmesi ile tarafların hak ve sorumluluklarının düzenlenmesi işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

4. ÜRÜNLER
a. MÜŞTERİ’nin KRİSTAL’den satın alacağı ve kendi nam ve hesabına satışını yapacağı ÜRÜNLER, SİTE üzerinde sadece KURUMSAL ÜYELERE satışı yapılan ürünleri kapsar.
b. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, madde 4.a’da belirtilen ürünler dışında başkaca bir ürünün üretimini veya pazarlamasını yaptığı takdirde, MÜŞTERİ’ye bu ürün veya ürünlerin satışını yapıp yapmamakta serbesttir.

5. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
a. MÜŞTERİ, SİTE’de yer alan KURUMSAL ÜYE GİRİŞİ ekranından SİTE’ye üye olmayı, bu ekran üzerinde kendisinden talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmeyi, ayrıca kendisinden talep edilecek evrakları SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’na göndermeyi kabul ve taahhüt eder. Bunu yapmaması durumunda MÜŞTERİ, kurumsal müşteri olarak SİTE’den ÜRÜNLER’in siparişini veremez.
b. MÜŞTERİ, SİTE’deki sözleşme konusu ÜRÜNLERİN temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. MÜŞTERİ, SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’ın yazılı iznini almaksızın doğrudan veya dolaylı olarak ÜRÜNLER’in satış faaliyetleri ile ilgili üçüncü şahıslara imtiyaz verme hakkına sahip değildir.
d. MÜŞTERİ, ticaret unvanı, yetkili imzası, şirket, ortaklık ve sermaye yapısı ile ilgili değişiklikleri, 5 (beş) iş günü içinde KRİSTAL’e yazılı olarak bildirecektir.
e. MÜŞTERİ, herhangi bir şekilde KRİSTAL’in marka hakkına tecavüz teşkil edecek bir uygulama yapmamayı taahhüt eder.
f. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile MÜŞTERİ tarafından siparişi verilen ÜRÜNLERİ süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FİYAT ve İNDİRİMLER
a.
SİTE’de KURUMSAL MÜŞTERİLER için yayınlanan ÜRÜNLER’in fiyatları satış fiyatıdır. SİTE üzerindeki BİREYSEL MÜŞTERİLER (son tüketici) için yayınlanan fiyatlar ve uygulamalar MÜŞTERİ için geçerli değildir.
b. Yayınlanan fiyatlar ve kampanyalar SİTE’de güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
c. SİTE üzerinde KURUMSAL MÜŞTERİLER’e satışı yapılan zeytinyağı ürünlerinin KDV oranı %1’dir.
d. MÜŞTERİ’nin SİTE’den yaptığı mal alışlarında MÜŞTERİ’ye sunulan fiyatlar ve varsa indirimler, MÜŞTERİ tarafından verilen ve ödemesi yapılan siparişler için geçerlidir.
e. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, MÜŞTERİ tarafından ürünlerin kötüye kullanımını tespit etmesi durumunda siparişi iptal etme veya ürün göndermeme hakkına sahiptir.

7. SİPARİŞ
a. MÜŞTERİ, SİTE üzerinden vereceği siparişleri KURUMSAL ÜYE GİRİŞİ ekranından girerek verecektir. Aksi halde SİTE üzerinden yayınlanan fiyat ve diğer avantajlardan faydalanamaz.
b. MÜŞTERİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, sipariş tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, SAFİRAN ZEYTİNYAĞI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ olası gecikmeler için SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’nı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. ÖDEME VE TESLİMAT
a. Siparişlerin teslimatı SAFİRAN ZEYTİNYAĞI veya SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’ın tayin edeceği bir kargo firması tarafından MÜŞTERİ’nin belirttiği sevkiyat adresine yapılacaktır. Siparişin içeriğindeki ürünler, MÜŞTERİ’ye teslim edilene kadar SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’ nın sorumluluğundadır.
b. Ödemeler, MÜŞTERİ tarafından MÜŞTERİ’nin SİTE üzerinden verdiği sipariş tutarı bazında geçerli bir kredi kartı veya havale/EFT yoluyla tek seferde yapılır. SİTE’de vadeli ödeme seçeneği bulunmamaktadır.
c. Siparişin teslimatı için SİTE’de yer alan Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle sipariş bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SAFİRAN ZEYTİNYAĞI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
d. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hafta içi saat15:00’e kadar verilen siparişi verilen ÜRÜNLER, banka onayı alındıktan sonra aynı gün, hafta içi saat 15:00’den sonra verilen siparişler ertesi gün kargoya verilir. Hafta sonu verilen siparişler ise haftanın ilk iş günü kargoya teslim edilir. Havale veya EFT yoluyla ile yapılan ödemelerde sipariş tutarının tamamının KRİSTAL’in banka hesabına geçmesini müteakiben 2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Elde olmayan sebeplerden dolayı oluşacak aksamalar konusunda MÜŞTERİ bilgilendirilecek, sevkiyat mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, sipariş yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu MÜŞTERİ’ye bildirecek ve 10 gün içinde gönderemediği ürünlerin toplam bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

9. CAYMA HAKKI
a.
MÜŞTERİ; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’na MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirimde bulunulması ve iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
b. Cayma hakkının kullanılması halinde, iade edilecek ürünün MÜŞTERİ tarafından düzenlenen iade faturası ile SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’na teslim edilmesi gerekmektedir.
c. İade edilecek ürünlerle ilgili şayet MÜŞTERİ sipariş esnasında kargo ücreti ödemiş ise, kargo ücreti MÜŞTERİ’ye iade edilmez.
d. MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında KRİSTAL’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
e. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde MÜŞTERİ’nin kampanya kapsamında faydalandığı indirimler iptal edilir.
f. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün veya ürünlerin kargo bedeli MÜŞTERİ tarafından karşılanır.

10. BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ
a. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI sunucularında toplanan MÜŞTERİ’ye ait bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece SAFİRAN ZEYTİNYAĞI bünyesinde kullanılacaktır.
b. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, üyelik formlarından topladığı bilgileri, MÜŞTERİ’nin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacağını, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacağını ve de satmayacağını taahhüt eder.
c. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin haricinde SİTE kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlama hakkına sahiptir. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’nın müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla iş ortakları ile paylaşılabilir.
d. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. MÜŞTERİ’nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece MÜŞTERİ ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece MÜŞTERİ değiştirebilir. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, bir başkasının bu bilgilere ulaşmasını ve bunları değiştirmesine yönelik her türlü tedbiri alacaktır.
e. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan MÜŞTERİ’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SAFİRAN ZEYTİNYAĞI veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmayacaktır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SAFİRAN ZEYTİNYAĞI ara yüzü üzerinden banka ve MÜŞTERİ bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanacaktır.
f. MÜŞTERİ, SAFİRAN ZEYTİNYAĞI’na başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
g. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu veya olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
a. İşbu sözleşme, imza altına alındığı tarihten itibaren başlamak üzere 1 (bir) yıl için geçerli olacaktır.
b. Taraflardan herhangi biri sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 1 (bir) ay önce diğerine yazılı fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleşme birer yıllık dönemler için yenilenmiş olacaktır. Yenilenen dönemlerde de aynı feshi ihbar koşulu geçerli olacaktır.

13. FESİH VE CEZAİ ŞARTLAR
a. SAFİRAN ZEYTİNYAĞI herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve fesih bildirimini yazılı tebligat veya e-posta ile yapabilir.
b. MÜŞTERİ’nin kusur ve ihmali veya işi gereği gibi yapmaması sonucunda 3. Şahıslara karşı olanlar da dahil tüm hasar, ziyan ve zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

İşbu sözleşme ……………………… tarihinde, iki nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır.

MTL Giyim                     Müşteri
Tekstil ve Dış Tic. Ltd. Şti
          ____________________          

                                                                                                                               

EKLER:
Tarafların İmza Sirküleri